ajax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ajax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ajax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ajax.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ajax

    a mythical Greek hero; a warrior who fought against Troy in the Iliad

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).