airways nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airways nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airways giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airways.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • airways

    * kinh tế

    công ty hàng không

    hãng hàng không