airview nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airview nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airview giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airview.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • airview

    * kỹ thuật

    cảnh nhìn từ cao

    xây dựng:

    phối cảnh chim bay