airspeed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airspeed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airspeed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airspeed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • airspeed

    the speed of an aircraft relative to the air in which it is flying

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).