airslide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airslide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airslide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airslide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • airslide

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    băng rải khí nén