airshipper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airshipper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airshipper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airshipper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • airshipper

    * kinh tế

    công ty chuyên chở đường không

    công ty không vận