airshed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airshed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airshed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airshed.

Từ điển Anh Việt

  • airshed

    /'eəʃed/

    * danh từ

    nhà để máy bay