airphoto nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airphoto nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airphoto giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airphoto.

Từ điển Anh Việt

  • airphoto

    /'eə,foutou/

    * danh từ

    ảnh chụp từ máy bay