air-unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-unit.

Từ điển Anh Việt

  • air-unit

    /'eə,ju:nit/

    * danh từ

    (quân sự) đơn vị không quân