air-stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-stop.

Từ điển Anh Việt

  • air-stop

    /'eəstɔp/

    * danh từ

    ga máy bay trực thăng (chở hành khách)