air-port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-port.

Từ điển Anh Việt

  • air-port

    /'eəpɔ:t/

    * danh từ

    sân bay (thường là dân dụng)