air-pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-pipe.

Từ điển Anh Việt

  • air-pipe

    /'eəpaip/

    * danh từ

    ống thông hơi