air-lock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-lock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-lock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-lock.

Từ điển Anh Việt

  • air-lock

    /'eəlɔk/

    * danh từ

    (kỹ thuật) nút không khí