air-lift nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-lift nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-lift giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-lift.

Từ điển Anh Việt

  • air-lift

    /'eəlift/

    * danh từ, (quân sự)

    cầu hàng không (để ứng cứu)

    những thứ vận chuyển bằng cầu hàng không