air-hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-hole.

Từ điển Anh Việt

  • air-hole

    /'eəhoul/

    * danh từ

    lỗ thông hơi

    (hàng không) lỗ hổng không khí