air-duct nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-duct nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-duct giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-duct.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air-duct

    * kỹ thuật

    máy xả hơi