air-cock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-cock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-cock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-cock.

Từ điển Anh Việt

  • air-cock

    /'eəkɔk/

    * danh từ

    vòi xả hơi