air-cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-cell.

Từ điển Anh Việt

  • air-cell

    /'eəsel/

    * danh từ

    (giải phẫu) túi phổi, phế nang