air-burst nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-burst nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-burst giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-burst.

Từ điển Anh Việt

  • air-burst

    /'eəbə:st/

    * danh từ

    sự nổ ở trên không (bom...)