air-bump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-bump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-bump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-bump.

Từ điển Anh Việt

  • air-bump

    /'eəbʌmp/

    * danh từ

    (hàng không) lỗ hổng không khí