air-boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-boat.

Từ điển Anh Việt

  • air-boat

    /'eəbout/

    * danh từ

    thuyền bay, xuồng bay