air-boast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-boast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-boast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-boast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air-boast

    * kỹ thuật

    xuồng bay

    xây dựng:

    thuyền bay