air-base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-base.

Từ điển Anh Việt

  • air-base

    /'eəbeis/

    * danh từ

    (quân sự) căn cứ không quân