aimed at nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aimed at nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aimed at giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aimed at.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aimed at

    * kỹ thuật

    nhằm mục đích