aiblins nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aiblins nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aiblins giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aiblins.

Từ điển Anh Việt

  • aiblins

    /'eiblinz/

    * phó từ

    có lẽ, có thể