ahull nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ahull nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ahull giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ahull.

Từ điển Anh Việt

  • ahull

    /ə'hʌl/

    * phó từ

    (hàng hải) buồm cuốn hết