ahriman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ahriman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ahriman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ahriman.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ahriman

    the spirit of evil in Zoroastrianism; arch rival of Ormazd

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).