ague-cake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ague-cake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ague-cake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ague-cake.

Từ điển Anh Việt

  • ague-cake

    /'eigju:keik/

    * danh từ

    (y học) bệnh sưng lá lách do sốt rét