agrological nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agrological nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agrological giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agrological.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agrological

    Similar:

    agrologic: of or related to agrology

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).