agrium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agrium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agrium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agrium.

Từ điển Anh Việt

  • agrium

    * danh từ

    quần xã cây trồng