agrippa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agrippa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agrippa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agrippa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agrippa

    Roman general who commanded the fleet that defeated the forces of Antony and Cleopatra at Actium (63-12 BC)

    Synonyms: Marcus Vipsanius Agrippa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).