agricola nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agricola nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agricola giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agricola.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agricola

    Roman general who was governor of Britain and extended Roman rule north to the Firth of Forth (37-93)

    Synonyms: Gnaeus Julius Agricola

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).