agrément nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agrément nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agrément giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agrément.

Từ điển Anh Việt

  • agrément

    /,ægre'ma:ɳ/

    * tính từ

    (ngoại giao) sự chấp thuận (nhận một đại diện ngoại giao)