agouty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agouty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agouty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agouty.

Từ điển Anh Việt

  • agouty

    /ə'gu:ti/ (agouty) /ə'gu:tiz/

    * danh từ, số nhiều agoutis, agouties

    (động vật học) chuột lang aguti