agoraphobiac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agoraphobiac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agoraphobiac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agoraphobiac.

Từ điển Anh Việt

  • agoraphobiac

    xem agoraphobia