agog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agog.

Từ điển Anh Việt

 • agog

  /ə'gɔg/

  * tính từ & phó từ

  nóng lòng, sốt ruột; chờ đợi, mong mỏi

  to be agog for something: mong mỏi cái gì

  to be agog to do something: nóng lòng muốn làm cái gì

  đang hoạt động, đang chuyển động, đang bị kích thích, xôn xao

  the whole town is agog: cả thành phố xôn xao

  to set somebody's curiosity agog: kích thích sự tò mò của ai, gợi tò mò của ai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • agog

  highly excited