agnosia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agnosia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agnosia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agnosia.

Từ điển Anh Việt

 • agnosia

  * danh từ

  (tâm lý học) sự mất nhận thức

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • agnosia

  * kỹ thuật

  y học:

  sự mất nhận thức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • agnosia

  inability to recognize objects by use of the senses