agnomina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agnomina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agnomina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agnomina.

Từ điển Anh Việt

  • agnomina

    /æg'noumen/

    * danh từ, số nhiều agnomina

    /æg'nɔminə/

    tên hiệu, tên lóng