agnomen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agnomen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agnomen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agnomen.

Từ điển Anh Việt

 • agnomen

  /æg'noumen/

  * danh từ, số nhiều agnomina

  /æg'nɔminə/

  tên hiệu, tên lóng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • agnomen

  an additional name or an epithet appended to a name (as in `Ferdinand the Great')