agnathia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agnathia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agnathia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agnathia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • agnathia

    * kỹ thuật

    y học:

    tật không hàm dưới