aglow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aglow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aglow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aglow.

Từ điển Anh Việt

 • aglow

  /ə'glou/

  * tính từ & phó từ

  đỏ rực, cháy đỏ, sáng chói, ngời sáng

  (nghĩa bóng) ngời lên, rạng rỡ

  face aglow with delight: mặt hớn hở rạng rỡ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aglow

  softly bright or radiant

  a house aglow with lights

  glowing embers

  lambent tongues of flame

  the lucent moon

  a sky luminous with stars

  Synonyms: lambent, lucent, luminous