agistment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agistment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agistment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agistment.

Từ điển Anh Việt

  • agistment

    * danh từ

    đồng cỏ cho thuê

    việc chăn nuôi trên đồng cỏ cho thuê