agism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agism.

Từ điển Anh Việt

  • agism

    * danh từ

    sự đối xử với người nào không công bằng do tuổi tác của họ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agism

    Similar:

    ageism: discrimination against middle-aged and elderly people