aggradate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aggradate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aggradate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aggradate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aggradate

  * kỹ thuật

  bồi đắp

  làm tắc mạch thấm

  cơ khí & công trình:

  bồi lắng

  lấp kẻ rỗng