aggloporite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aggloporite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aggloporite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aggloporite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aggloporite

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    agloporit