agerasia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agerasia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agerasia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agerasia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agerasia

    youthful appearance in an old person

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).