agee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agee.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agee

    United States novelist (1909-1955)

    Synonyms: James Agee

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).