agdistis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agdistis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agdistis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agdistis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • agdistis

    Asiatic epithet for Rhea or Cybele

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).