agamy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agamy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agamy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agamy.

Từ điển Anh Việt

  • agamy

    * danh từ

    tính vô giao