agameon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

agameon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm agameon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của agameon.

Từ điển Anh Việt

  • agameon

    * danh từ

    loài vô giao